Wyjaśniane kwestie - elementy wymagające głębszego zbadania

Picture
 1. badanie sytuacji politycznej w krajach ościennych w XIV wieku - korekta ich historii pod wpływem tego co dzieje się i działo się w Polsce:
 • Czechy i Węgry pod władzą Jagiellonów,
 • Habsburgowie - władza cesarska,
 • Hanza - czy słabnie z czasem i jaki to będzie miało wpływ na Polskę,
 • Ruś Kijowska - ciążenie ku Moskwie czy Polsce,
 • Turcja - nacisk na Europę Środkową,
 • konflikty wewnętrzne w Cesarstwie,
 • Unia Kalmarska - odżywanie napięć na Bałtyku,
 • rozrost Moskwy,
 • przyszłość Nowogrodu - kierunek nowogrodzki w polityce Polskiej,
 1. wpływ dostępu do Morza na handel i sytuację takich krajów jak Dania, Szwecja, Anglia, Francja w rozpatrywanym okresie - poprzedzającym wielkie odkrycia geograficzne - czy rzeczywiście dostęp do Bałtyku byłby dla Polski aż tak rewolucyjny?
 2. możliwość utrzymywania handlu z Imperium Ottomańskim - biorąc pod uwagę, że do końca XV wieku Polska z nim bezpośrednio nie graniczy, w krucjatach przeciwko Turkom nie brała nigdy udziału i będąc krajem o mniejszym fanatyźmie chrześcijańskim, a nastawionym bardziej pro-handlowo tworzy specyficzną kombinację. Czy w zamian za możliwości handlowe Polacy nie dążyliby do ułożenia sobie poprawnych relacji z Turcją? Jak to mogłoby wpłynąć na relacje z Habsburgami?
 3. Unia Florencka a podboje na terenach z ludnością prawosławną.
 4. siły odśrodkowe i ich wpływ na sytuację w Polsce: mieszczaństwo/możnowładztwo; Korona/Małopolska/Litwa,
 5. kwestia cieśnin i ich wpływ na rozwój handlu - czy kraj z wybrzeżem nad morzem zamkniętym miał w tych czasach szanse na rozwój handlowy jeśli nie kontrolował cieśnin?
 6. XVI wiek - gwałtowny wzrost eksportu zboża z Polski na zachód spowodowany rozkwitem przemysłu tekstylnego na zachodzie. Czy w sytuacji, gdy zachód kraju również rozwija się przemysłowo, ten handel byłby bardziej wewnętrzny i Polska rozwijałaby się bardziej jako autarkia? Francja, Hiszpania, Niemcy w tym okresie - jak obszar, na którym można było prowadzić duże uprawy wpływał na handel (wewn. i zewn.) i rozwój miast?
 7. dlaczego Szwedzi za Wazów dążyli do dominacji na Bałtyku zamiast rozszerzać posiadłości w Ameryce czy innych kontynentach,
 8. Siła Rosji w XVI wieku - czy jest możliwe, że Ukraina została pożarta przez Turcję, a nie przez Rosję,
 9. kwestia kolonializmu w XIX wieku (porównując do Belgii, Austrii, Włoch, Szwecji, Danii),
 10. rozwój demokracji szlacheckiej w Polsce - skąd wynikało powstanie tak specyficznego ustroju. Czy brak unii z Litwą, brak zagrożenia Krzyżackiego i mniej wyboisty etap jednoczenia Polski po rozbiciu dzielnicowym miałyby na to istotny wpływ?
 11. tolerancja w Polsce - jej poziom w sytuacji kraju homogenicznego, z dominującą grupą narodową i wyznaniową - wpływ na okres reformacji i kontrreformacji,
 12. Kazimierz Wielki - dlaczego w faktycznej historii jego państwo poszło w stronę Halicza (tereny zamieszkałe przez Słowian Wschodnich), a nie Łużyc, Śląska, czy Pomorza Zachodniego (Słowianie Zachodni, długo w Państwie pierwszych Piastów). Czy istniałaby szansa mocniejszego rozwoju państwa Kazimierza Wielkiego na zachód?
 13. przebieg wojny siedmioletniej i bezpośrednie skutki na panowanie Stanisława Burbona,
 14. reakcje Europy na Wielką Rewolucję Francuską,
 15. wojny Napoleońskie - przebieg gdyby istniało Królestwo Polskie,
 16. decyzje Kongresu Wiedeńskiego - i ład w Europie gdyby istniało Królestwo Polskie (zupełnie inny układ sił),
 17. sytuacja w Prusach, Saksonii i Austrii na pocz. XVIII wieku,
 18. ponapoleońska Francja,
 19. pokongresowa Hiszpania i Turcja - państwa, których rozwój mógł być podobny do Polski, gdyby nie rozbiory,
 20. rzeczywisty wpływ Krzyżaków na osłabienie Polski, oraz problemu Prus Książęcych w późniejszych wiekach - na ile problemów zaoszczędzilibyśmy sobie, gdyby ich tam nie było?
 21. procesy narodowotwórcze na Ukrainie - i możliwość tworzenia się odrębnego narodu wewnątrz Litwy a potem Turcji - czy to byłyby warunki łatwiejsze niż w historii faktycznej?