Fascynacja wschodem (rozkwit kultury w Polsce w XV wieku)

Picture
Kaplica w Lublinie
Silny kontakt z Imperium Ottomańskim, wejście w tereny Mołdawii, czy dawnej Rusi Kijowskiej i silny kontakt z prawosławiem oczarowały Polaków wschodem. Rozpoczął się okres wielkiej fascynacji orientem.

Gospodarcze prosperity Polski okresu schyłku średniowiecza powoduje, że w kraju kwitnie sztuka. Rozbudowują się wielkie rezydencje magnatów na wschodzie, kupców w miastach. Wielu z nich staje się mecenasami sztuki. Rozwija się literatura.

Wszystko jednak zaczyna powoli odrywać się od zachodnio-europejskiego średniowiecza.

Obok wnętrze kaplicy w Lublinie - wybudowanej na początku panowania Jagiellonów. Przykład fascynacji wschodem w tamtych czasach.

Poniżej dwa utwory, dość dobrze opisujące ducha tamtych czasów.