Etapy w historii alternatywnej

Picture
Szczerbiec - królewski miecz koronacyjny

1. Dania zamiast Krzyżaków w Prusach (poł. XIII wieku)
Interesująca się w tym okresie południowym Bałtykiem Dania opanowuje Prusy, w momencie gdy teren ten nie ma innego pretendenta. Pierwszy skutek faktu, iż na ten teren nie zostają sprowadzeni Krzyżacy.

2. Rozbicie Brandenburgii przez koalicję Wielkopolski, Pomorza i Magdeburga
Zawiązuje się koalicja w 1273 roku, która doprowadza do pokonania Brandenburgii i jej rozbioru pomiędzy zwycięskie strony. Największy udział w militarnym zwycięstwie miała Wielkopolska i jej przypada lwia część zdobyczy. Dzielnica wielkopolska rozciąga się za Odrę na zachodzie. Jest to też początek sojuszu z Pomorzem.

3. Przemysł II

4. Powstrzymana niemiecka kolonizacja Słowian Zachodnich Kolonizacja niemiecka na terenach opanowanych od 1273 roku przez Wielkopolskę trwała od początku wieku. Dlatego nie miała ona większego znaczenia dla ludności. Będzie się ona więc odtąd asymilować z Polakami, którzy będą władać tym terytorium. Udział osadnictwa niemieckiego będzie duży, ale ponieważ będzie to terytorium pod panowaniem chrześcijańskiego władcy, będzie ono miało charakter pokojowy. Tak jak w wielu innych miejscach w Europie Środkowej.