Rozbicie Brandenburgii przez koalicję Wielkopolski, Pomorza i Magdeburga

Picture
Bolesław Pobożny
Pomysł koalicji antybrandenburskiej w XIII w zaczerpnięty z wątku na forum historia.org.pl 'Gdyby Brandenburgię zniszczono za askańczyków'

W historii faktycznej rzeczywiście władca Wielkopolski Bolesław Pobożny współpracował z władcą Pomorza i w jednej z wojen z Brandenburgią zadał jej rzeczywiście dotkliwą klęskę. Brandenburgia przez dziesięciolecia toczyła walki z Wielkopolską, a za czasów Bolesława Pobożnego Wielkopolska zwyciężała częściej. W wypadku sojuszu wrogów Branden
W historii alternatywnej do sojuszu dołącza Arcybiskub Magdeburga. Zawiązuje się koalicja. Siły Bolesława Pobożnego 50%, Magdeburczyków 30% i Pomorzan 20%. Jeszcze nie zgermanizowane ludy słowiańskie Brandenburgii nie wspiera jej rycerstwa. To zaś zostaje pokonane. Wielkopolska zagarnia lwią część terytorium i bardzo rozszerza swoje włości na zachód. Granica z Magdeburgiem wzdłuż Haweli, Łaby i Elde.

We wspólnym interesie Pomorza i Wielkopolski leży współpraca tych terytoriów (gospodarka, obronność – kwestia zagrożenia Duńskiego). Dla władców Wielkopolski (najsilniejszej odtąd dzielnicy) dalej kwestia zjednoczenia Polski ma znaczenie. Jednak z powodu przesunięcia terytorialnego w obszar ich zainteresowania zaczynają coraz bardziej wchodzić terytoria Łużyc i Meklemburgii. Ich polityka będzie więc odtąd rozdarta pomiędzy chęć zdobyczy terytorialnych na zachodzie, a ciągłe zainteresowanie scaleniem ziem polskich pod własnym berłem. Zwłaszcza zdobycie Meklemburgii terenu rozwiniętego i gwarantującego osłabienie pozycji Danii było kuszące. W tej nowej sytuacji geopolitycznej peryferyjne dzielnice dawnej Polski (Sandomierz, Mazowsze) schodziły więc na dalszy plan. Są więc odtąd dwa gł. kierunki zainteresowania: Meklemburgia i Małopolska.

Gł. Miasta ówczesnej wielkopolski:
- Poznań,
- Gniezno,
- Lubusz,
- Berlina,
- Brenna (Brandenburg),

Na etapie zawiązywania się koalicji ważna jest pozycja Danii. Po klęsce w bitwie o Bornhöved w 1227 została ona mocno osłabiona przez Niemcy. Przez cały ten okres rywalizowała z Niemcami. Na tamtym etapie zaś rozbita Polska nie stanowiła dla niej jeszcze zagrożenia. Dlatego o ile w historii faktycznej można byłoby się spodziewać sojuszu obronnego Brandenburgii z Zakonem Krzyżackim, to jednak w historii alternatywnej zakładam, że Duńczycy pozostaliby wobec tego konfliktu neutralni. Nawet istotne wzmocnienie Wielkopolski nie miało na nią wtedy aż tak istotnego wpływu.

Picture
Dzielnice polskie pod koniec panowania Bolesława Pobożego - lata 70. XIII wieku