Rozrost terytorialny Litwy za Giedymina i Olgierda w XIV wieku

Picture
Giedymin
Zatem dopiero Giedymin dokonuje scalenia wewnętrznego ziem litewskich i buduje państwo złożone niemal wyłącznie z ludności bałtyjskiej. Terytorium tego państwa odpowiadało pod koniec panowania Giedymina w 1340 roku granicom dzisiejszej Litwy, Łotwy i Estonii. Zupełnie inny charakter miało państwo Giedymina w historii faktycznej. Przypomnijmy obejmowało ono tereny dzisiejszej Litwy i Białorusi, a żywioł ruski odgrywał w nim coraz większe znaczenie, stając się językiem urzędowym. Istotne różnice pomiędzy obydwoma państwami zachodzą również w kwestii religii. O ile w historii faktycznej państwo litewskie stawało się coraz bardziej prawosławne, z pogańskimi litewskimi władcami, o tyle w historii alternatywnej wiele terenów kolonizowanych było wcześniej przez mnichów, czy rycerzy z zachodniej Europy. Ludność jest więc albo pogańska, albo są to chrześcijanie zachodni. Było to też państwo o bardzo szerokim dostępie do morza co pozytywnie wpływało na ilość kontaktów zagranicznych – przede wszystkim ze światem Zachodnim. Pamiętajmy, że terytoria, które w historii alternatywnej zajął Giedymin handlowały już wcześniej z zachodnią Europą. Stąd wydaje się naturalne, że Giedymin w jakimś stopniu te związki by podtrzymał we własnych interesach.

Z drugiej strony zagrożenie kolejnymi misjami, czy krucjatami na tereny żądzone przez pogańskiego władcę prawdopodobnie sprawiałyby, że Giedymin mógł myśleć o chrzcie. Zakładam jednak, że w przeciwieństwie do Mendoga nie przyjąłby chrztu, gdyż mimo wszystko na jego panowanie przypadałby okres tryumfu nad Danią i przynajmniej okresowego odsunięcia zagrożenia ze strony kolonizacji niemieckiej.

Dalszy rozrost terytorialny Litwy przypadł na panowanie Olgierda. A więc na lata 1345-1377. Zakładam, że podbiłby taką samą ilość obszaru, którą podbił w historii faktycznej. Byłby to jednak oczywiście inny obszar. Oczywiście najbardziej prawdopodobnym rejonem ekspansji będzie południowy wschód. Okres jego panowania to czasy Przemysła III w Polsce, który po pozyskaniu Prus zaczął się interesować terenami położonymi dalej na wschód, czyli słabymi księstewkami ruskimi. Olgierd raczej nie ryzykowałby starcia z tak potężnym władcą polskim. Ekspansję na wschód, choć w ograniczonym zakresie kontynuowało też Wielkie Księstwo Krakowskie. Od wschodu rozrastało się państwo moskiewskie. Olgierd miał dobre relacje z Nowogrodem, dlatego podbój tego państwa również nie wchodził w rachubę. Pozostawały ogromne obszary zamieszkiwane przez ludność ruską na wschodzie. Aby nie utrudniać sobie stuacji w opanowaniu terenów zamieszkiwanych przez prawosławnych również Olgierd nie przyjął chrztu. W czasie swojego panowania państwo Litewskie rozrosło się ogromnie na tereny dzisiejszej Białorusi i północnej Ukrainy.