Picture
Elekcja Stanisława Burbona w 1764 roku
Elekcja Burbona w 1764 roku
Po śmierci Augusta III Sasa sytuacja dojrzała już na dobre, aby na tronie zasiadł monarcha z innego państwa niż z Saksonii. Mimo, że państwa ościenne usiłowały wywierać wpływ na wybór, szlachcie polskiej udało się wprowadzić na tron swojego kandydata. Stwierdzono, że największe gwarancje daje sojusz z Francją i koronowanie brata Ludwika XIV. Król przybrał imię Stanisław i zasiadł na tronie w Poznaniu.

Panowanie tego króla jest zwrotem w XVIII wiecznej historii Polski. Dzięki wsparciu Francji, która osłabiona po porażce w wojnie siedmioletniej szukała sojusznika, Polsce udaje się uniezależnić od wpływów Rosji i Austrii. Pobudzona gospodarka i przede wszystkim porządkujące się państwo zaczynają kwitnąć. Lata 70. i 80. XVIII wieku to duży rozrost przemysłowy Polski. Przede wszystkim Poznania. Polska powoli zaczyna wracać na arenę międzynarodową. Jednak szlachta jest przez cały ten czas bardzo niechętna jakimkolwiek ambicjom terytorialnym króla.

W Rosji dochodzi w tym czasie do władzy Katarzyna Wielka. Tłumi krwawo powstania na Litwie i Ukrainie i zaczyna coraz bardziej niechętnie patrzyć na umacniające się Królestwo Polskie. To pcha ją w coraz ściślejszy sojusz z Austrią wymierzony dodatkowo przeciwko Turcji.
Umocnione w tym samym czasie po wojnie siedmioletniej Prusy kontynuują politykę łączenia terenów Rzeszy. Przyspiesza się więc proces jednoczenia Rzeszy i jest to związane ze specyficznym układem politycznym jaki rodzi się w Europie w latach 80. XVIII wieku. Sojusz Francji, Prus, Polski i Turcji przeciwko Austrii, Rosji i  Wielkiej Brytanii ma swój najostrzejszy przejaw na terenie Rzeszy o którą prawdopodobnie będzie się toczyła wojna. Dochodzi do zaostrzenia się sytuacji w Europie i konflikt na miarę I wojny europejskiej wisi na włosku.

Rewolucja Francuska
W tym czasie wybucha jednak we Francji rewolucja, która obala dynastię Burbonów w tym kraju. Najpierw Francja, a później z czasem cała Europa zaczynają się pogrążać w chaosie. Stanisław II Burbon utrzymuje się na tronie Polskim do 1808 roku, kiedy do Królestwa wkracza Napoleon. Dokonuje tutaj przewrotu na wzór Francuski i szykuje się do wojny z Rosją. Kraj ten będący zagrożeniem dla Polski jest więc dla niej również rywalem. Polska angażuje się po stronie Napoleona w wojnie z Rosją, którą ten przegrywa.

Kongres Wiedeński
Kongres ustala nowy ład polityczny w Europie. A w zasadzie odnawia stary porządek, który naruszyła Francuska rewolucja. W Polsce po przejściowej władzy kuzyna Napoleona królem zostaje syn Stanisława II Burbona - Władysław.

 


Comments
Leave a Reply